От къде идваме? Как сме стигнали до там, където сме днес? Защо сме толкова различни едни от други? Отговорите на тези въпроси се крият в самите нас.

Ние всички унаследяваме от нашите родители уникална комбинация от гени. Този оригинален състав и влиянието на различни фактори на околната среда в течението на живота обясняват различията на една личност от друга по външен вид, предразположение към различни заболявания, чувствителност към определени типове лечение и др.

За да разберем какво са гените, първо трябва да научим коя е тяхната основа – това е  именно нашата ДНК.

Знаем ли какво всъщност е ДНК? Каква информация ни носи тя? Как можем да използваме тази информация?

ДНК или още дезоксирибонуклеинова киселина е молекула, намираща се почти във всички наши клетки. Тя носи генетичните инструкции за биологическото развитие на всички клетъчни форми на живот. Основната й функция е дълготрайното съхранение на информация.

Молекулата на ДНК представлява двойна спирала, съставена от прости единици, наречени нуклеотиди. Всеки нуклеотид съдържа фосфатна група, монозахарид и азотна база. Четирите вида азотни бази са :

  • А – аденин
  • Т – тимин
  • G – гуанин
  • C – цитозин

Нуклеотидите се свързват помежду си и образуват структурата на ДНК. Ако си представим, че двойната спирала на ДНК е стълба, молекулите на фосфата и монозахарида ще бъдат страните, докато азотните бази ще бъдат стъпалата.

Подобно на начина, по който редът на буквите в азбуката, се използва за образуването на думи, редът на азотните бази в молекулата на ДНК образува гени. Гените съдържат инструкции, необходими за изграждането на протеини.

С разчитането на човешкия геном започва революция в сферата на генетиката, която е изключително важна за човечеството, защото тя е фундаментът на всичко, което се случва в човешкото тяло. Наред с това расте и любопитвото на хората и желанието им да научат повече за себе сн и да приложат това знание в своя полза. Най-лесният и достъпен начин за това са генетичните тестове.

Какво представляват те?

Генетичните тестове са иновативен и доказано работещ метод за изследване. Те ни позволяват да открием генетичните характеристики, които ни отличават един от друг и наистина ни правят уникални. Чрез тях се идентифицират промените в ДНК, наричани още мутации или варианти.

Техниките, които се използват за получаване на информация от ДНК на даден организъм са генотипиране и секвениране.

Генотипирането включва проучването на конкретни малки фрагменти от ДНК последователности. Това е метод за определяне на това какъв генетичния вариант (SNP) притежава индивидът и как той дава отражение в забележимите белези на организма (външен вид, предразположеност към заболявания и т.н.). Секвенирането е процес на определяне на правилната последователност на „буквите“ в даден фрагмент от ДНК.

Ролята на генетичните тестове за превенция и диагностика

Генетичните тестове могат да се използват в много области на медицината за диагностицирането на дадени генетични заболявания, изключване на предполагаеми генетични нарушения или за прогнозирането на рисковете от развитието на специфични състояния при вас или други членове на семейството. Те могат да бъдат полезен инструмент за предприемане на навременни терапевтични мерки и персонализиране на лечението.

Ролята на генетичните тестове за превенция и начин на живот

С помощта на генетичните тестове можем да разберем индивидуалната генетична реакция на всеки организъм към определен начин на живот, който включва режим на хранене, физическа активност и др. На база на получената информация могат да се разработят персонализирани програми за превенция, хранене и физически упражнения.

 

Поемете здравето в свой контрол с тестовете от серията на LifeGenomix.
Разберете повече за иновативните генетични тестове ТУК и бъдете част от прогреса към по-добро бъдеще!