LifeGenomix генетични тестове за здравословен живот

Какво може да ни каже генетичната информация

Изучаването на човешкия геном ни позволява да видим връзката между различни често срещани генетични вариации и дадени човешки черти и заболявания. Този успех вече е възможен благодарение на развитието на надеждни и високопроизводителни процеси за генотипиране, способни да анализират едновременно стотици хиляди еднонуклеотидни полиморфизми (SNP).

L

Контрол върху вероятността за развитие на генетични заболявания

L

Възможност за изграждане на здравословен начин на живот

L
Информация за реакция към хранителни вещества и спорт
L
Информация за персоналния дерматологичен профил

Нашите тестове

Life Nutrition

Генетичен тест Life Nutrition, даващ поглед върху това как ДНК-то ни влияе на начина, по който усвояваме и реагираме на различни хранителни вещества.

Life Fitness

Генетичен тест Life Fitness за индивидуалните характеристики на организма, свързани с реакцията към упражнения и физически натоварвания.

Life Skin

Генетичен тест Life Skin, създаващ индивидуален и подробен дерматологичен профил.

Вече си направил своя тест? Регистрирай го в системата.

Напред

Как да поръчам

1

Поръчайте своя тест

2

Регистрирайте своя тест

3

Вземете ДНК проба

4

Изпратете ни пробата си

5

Лабораторен анализ

6

Разгледайте своите резултати

Какво отличава LifeGenomix

Анализът се извършва от световно призната и сертифицирана лаборатория.

Предоставяме пълен панел от над 200 генетични маркера и над 140 тествани гени за повече от 90 различни състояния.

Освен генетичната информация, докладите ни включват допълнителни материали като препоръки, насоки и хранителни режими.

Няма допълнителни разходи за транспорт до лабораторията. Те са включени в цената.

Сигурността е от съществено значение за нас и ние не споделяме генетичната информация на клиентите с трети лица.