Дори и само едно питие на ден може да доведе до свиване на мозъка (Daviet, R. et al., 2022). Констатациите идват от ЯМР резултатите на повече от 36 000 души.

Въпреки насладата, която може да ни донесе, алкохолът е вреден за нашето здраве и не само когато е в големи количества. Според последни изследвания дори и умерената употреба на алкохол, може да доведе до сърдечно-съдови проблеми и увреждания на мозъка. Ново проучване, в което участват повече от 36 000 възрастни, показва, че увеличаването на питиета от едно на ден на две, предизвиква свиване на мозъка, което е еквивалентно на състаряване с две години.

„Тези открития са в контраст с научните и правителствените насоки по отношение на безопасните количества алкохол“ – твърди Хенри Кранцлер, изследовател в областта на психиатрията от Центъра за изучаване на зависимостите на Пенсилванския университет. “Така например, въпреки че Националният институт за злоупотреба с алкохола и алкохолизма, препоръчва на жените да консумират средно не повече от едно питие на ден, препоръчителната доза за мъжете е два пъти по-голяма. Това количество надвишава нивата на консумация в настоящото изследване, което се свърза с намаляването на обема на мозъка.“

Екипът от американски и европейски учени разглеждат данните от 36 678 души (на средна възраст или по-възрастни) от биобанката на Великобритания – мащабна биомедицинска база данни на Обединеното кралство. Учените имат достъп до броя на единиците алкохол, които хората приемат на месец (една единица във Великобритания се равнява на 10 ml чист алкохол). За целта на проучването единиците на седмица и на месец са превръщат в единици на ден. Учените разполагат и с данни от магнитно-резонансната томография на всеки един от участниците – именно по този начин те успяват да определят размера както на сивото, така и на бялото вещество.

След като се взимат предвид фактори като възраст, индекс на телесната маса и пол, екипът открива, че приемът на алкохол оказва негативно влияние върху мозъчната структура на участниците. Това се наблюдава из целия мозък, но най-големи промени в обема се наблюдават в областите на кората, продълговатия мозък, путамена и бадемовидното тяло. Тези промени са по-изявени при консумация на по-големи количества алкохол. Учените твърдят, че при хората на 50-годишна възраст, които пият по четири единици на ден, промените в обема на бялото и сивото вещество се равняват на състаряване с десет години  (в сравнение с хората, които не употребяват алкохол).

При сравнение на хората, които пият по едно и по две питиета на ден също се наблюдава разлика – за човек на 50-годишна възраст промените в обема на мозъка се равняват на състаряване с две години. „Повечето от тези негативни резултати са видими при хора, консумиращи средно по една до две алкохолни единици на ден“ – пише екипът. „Затова дори умерената консумация на алкохол, може да доведе до промени в мозъка при хора на средна възраст и по-възрастни.“ Много от последните проучвания показват, че не съществува безопасно количество алкохол, което да консумираме на ден (въпреки някои популярни твърдения от миналото).

Важно е да се спомене, че това проучване показва само връзката между алкохола и промените, които настъпват в мозъка. Възможно е да съществуват и други фактори, които да не са взети под внимание по време на изследванията. Въпреки това, ограничаването консумацията на алкохол, би повлияла само положително върху нашето здраве.

Още един важен фактор, за да се наслаждаваме на храната и напитките пълноценно и без притеснения, е добре на познаваме особеностите на организма си и имаме оптимален режим. Това включва да знаем колко бързо и колко добре се неутрализира алкохола в тялото  А това може да стане бързо и лесно с персонален ДНК анализ чрез теста LifeNutrition. Чрез тестът се определят индивидуалните реакции на организма към даден режим на хранене след анализ 80 генетични вариации за над 40 състояния, включително неутрализиране на алкохола в тялото. Разберете всичко за LifeNutrition ТУК.


Daviet, R., Aydogan, G., Jagannathan, K. et al. Associations between alcohol 
consumption and gray and white matter volumes in the UK Biobank. 
Nat Commun 13, 1175 (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-022-28735-5