Често задавани въпроси

Поръчка и доставка

Мога ли да поръчам повече от един тест?

Да, може да поръчате колкото тестове желаете от нашия онлайн магазин.

Мога ли да подаря тест на приятел?

Да, може да подарите ДНК тест на роднина или приятел. Единственото, което те трябва да направят, е да се регистрират на сайта ни, преди да го използват.

Кой може да поръчва продуктите? Има ли възрастово ограничение?

Трябва да имате навършени 18 години. Ако човек под 18-годишна възраст иска да си направи ДНК тест, то това трябва да стане с писменото съгласие на родител, попечител или настойник.

Колко време ще отнеме да получа комплекта за събиране на ДНК?
Времето за получаване на комплекта за събиране на ДНК е между 3 и 5 работни дни от момента на заплащане. Ако не бъде получен в този срок, моля да се свържете с нас на info@lifegenomix.eu за проверка.
Кога ще бъдат готови резултатите ми?

Стандартното време за получаване на резултати е между 2 и 4 седмици от изпращането на комплекта за събиране на ДНК към лабораторията. След като лабораторията анализира Вашето ДНК, LifeGenomix извършва контрол на качеството и Вие ще получите имейл за уведомление с инструкции как да разгледате резултатите си.

Мога ли да отменя поръчката си?

Клиентът има право да отмени поръчката, направена през нашия сайт. За повече информация разгледайте секцията за „Право на отказ и възстановявания“.

Вземане на проба

Защо е необходима натривка от букална лигавица?

Натривката от букална лигавица представлява лесен и надежден начин за набавяне на достатъчното количество ДНК, необходимо за извършване на анализ в лабораторията ни.

Как да постъпя, ако допусна грешка при вземане на пробата?
Ако допуснете грешка при вземането на натривка от букалната лицавица, моля свържете се с нас на info@lifegenomix.eu, за да научим повече и да Ви посъветваме за следващите стъпки в процеса.
Колко бързо трябва да изпратя натривката в лабораторията?

Препоръчваме незабавното изпращане на пробата след регистрация на Вашия комплект за събиране на ДНК. Това ще осигури по-бързото получаване на крайния резултат.

Има ли възможност пробата ми да не бъде анализарана?

Съществува възможност пробата от букална лигавица да не бъде анализирана, в случаите, в които е била замърсена или не е имало достатъчно количество ДНК. В такъв случай ще бъдете уведомени и допълнителен комплект за събиране на ДНК ще Ви бъде изпратен. За да се избягват подобни ситуации, съветваме преди употреба внимателно да прочетете инструкциите, приложени във Вашия комплект.

Как работи теста?

Какво е ДНК?

Човешкият организъм е изграден от приблизително 50 трилиона клетки, в които се намират нашите хромозоми. Ние имаме 23 двойки – едно копие от майката и едно от бащата. Тези хромозоми са изградени от дезоксирибонуклеинова киселина (ДНК). В човешкото ДНК е записана информацията, необходима за неговото развитие, живот и възпроизвеждане. ДНК-то ни е изградено от нуклеотиди, всеки от които съдържа фосфатна група, захариди и азотна база. Има четири азотни бази – аденин (А), тимин (Т), гуанин (G) и цитозин (C). Подредбата на тези бази е това, което определя ДНК инструкциите (генетичният код). Подобно на това как буквите от азбуката могат да формират различни думи, подредбата на азотните бази в ДНК-то ни формира гени. В езика на нашите клетки, гените определят как да бъдат създадени протеините, отговорни за правилното развитие и функции на човешкият организъм.

Какво е SNP?

Еднонуклеотидните полиморфизми (т.нар. single nucleotide polymorphism – SNP) е точно определено място в нашия геном, което се различава само по една нуклеотидна база сред различните индивиди. Клетките в нашето тяло постоянно се раделят на две, като по този начин се създават нови клетки. За да се осъществи този процес, първо е необходимо ДНК-то на клетката да се копира. Понякога, по време на процеса на копиране се получават грешки, които водят до вариации в последователността на „буквите“ на ДНК на точно определено място. Така се получават SNP. Те могат да причинят промени в инструкциите за създаване на протеини, които от своя страна да повлияят на различните човешки характеристики – физически белези, предразположеност към заболявания, начин на преработка на вещества и други.

Как лабораторията анализира пробата ми?

В момента, в който нашата сертифицирана лаборатория получи пробата Ви, има стрикна процедура, която се следва. Първо пробата е инспектирана, за да се потвърди, че няма замърсявания. След като ДНК-то Ви се изолира от клетките върху натривката, то се копира. Тъй като за нас качеството е от огромно значение, използваме специален чип разработен от Illumina за процеса на генотипиране на SNP. След завършване на лабораторния процес и качествения контрол, Вие получавате имейл за уведомление относно готовите резултати.

Каква е разликата между генотипиране и секвениране?

Генотипирането и секвенирането са техники за получаване на информация от ДНК-то на даден организъм. Генотипирането включва проучването на конкретни малки фрагменти от ДНК последователности. Това е метод за определяне на това какъв генетичен вариант (SNP) притежава индивида и как той дава отражение в забележимите белези на организма (външен вид, предразположеност към заболяване, тн.). Секвенирането е процесът на определяне на правилната последователност на „буквите“ в даден фрагмент от ДНК. За целите на нашите тестове, лабораторията използва процеса на генотипиране.

Как са подбрани генетичните маркери, които се тестват?

Генетичните маркери, тествани в тези анализи, са подбрани на базата на релевантни научни публикации и са избрани спрямо набор от критерии и след стриктна проверка.

Ако страдам от заболяване, ще мога ли да получа достоверен резултат?

Анализът, направен от лабораторията, е валиден дори при наличието на заболяване или бременнност. Единствената ситуация, при която не съветваме направата на подобен тест, е ако Ви е била извършвана трансплантация на костен мозък.

Можете ли да ми поставите диагноза?

Не. Нашите тестове са стриктно с информационна и образователна цел. Целта на тестовете ни не е диагностична, затова ако се съмнявате, че имате сериозно заболяване, моля консултирайте се с Вашия семеен лекар.

Какво означава ако имам „повишен риск“ или „понижен риск“?

Резултатът, получен от генетичния тест, не е просто „да“ или „не“ за вероятността от развитие на дадено състояние. Важно е да се знае, че здравето на човек е съвкупност както от генетичната му идентичност, така и от околната среда и личния избор – начинът на живот; храната, която избира; субстанциите и въздействията, на които е изложен. Всичко тези фактори си взаимодействат и определят здравословното ни състояние. Положителен резултат означава, че лабораторията е открила нетипични промени или характеристики, в гените, които е тествала. Такъв резултат може да идентифицира повишен риск от развитието на дадено състояние или да посочи, че човек е негов носител. Това обаче не означава, че заболяването ще се развие или до колко то би било сериозно. Негативен резултат означава, че лабораторията не е открила нетипични промени или характеристики в гените, които са били тествани. Това може да означава, че индивидът няма повишен риск от развитието на дадено състояние, не е негов носител или лабораторията не е тествала маркери, които биха могли да му повлияят.

Какви са предимствата за направата на подобен тест?

Ние, от LifeGenomix, вярваме, че знанието е сила и целта ни е да предоставим достъп на хората до генетичнатата им информация и да им помогнем да разберат повече за себе си, по интересен и образователен начин. Един поглед в нашата ДНК би могъл да помогне за оптимизирането на хранителните и тренировъчните ни нужди, както и, воденето на проактивен начин на живот.

Колко точен и пълен е анализът?

Науката, която стои зад значението или тълкуването на определени резултати от тестовете, продължава да се развива. Въпреки че са постигнати големи успехи, свързани с генетичните тестове директно до потребителите, все още ни предстои много работа. Генетичното тестване се основава на информация, анализи и техники, които са известни днес. Бъдещите изследвания могат да разкрият промени в интерпретацията на получените по-рано резултати. Например, всеки генетичен тест е ограничен от вариантите, които се тестват. Тълкуването на значението на някои варианти може да се промени, тъй като за тях се правят повече изследвания. Някои варианти, които са свързани с болестно състояние, въздействие на лекарство или диета, реакция на хранене и упражнения, може да не бъдат тествани; вероятно тези варианти все още не са идентифицирани в публикуваните изследвания. Много от състоянията и реакциите на лекарства, които се тестват, зависят както от генетичните фактори, така и от негенетичните фактори, като възраст, лична и семейна здравна история, хранителен режим и етническа принадлежност. Като такъв, индивидът не може да проявява специфичния отговор на лекарството, болестта, диетата, храненето и реакцията на упражнения в съответствие с резултатите от генетичния тест.

Избери подходящ тест

Напред