Генетична информация

През последните десетилетия станахме свидетели на революция в технологиите, свързани с изучаването на човешкия геном. Това ни позволява да видим връзката между различни често срещани генетични вариации и дадени човешки черти и заболявания. Този успех не би бил възможен без развитието на надеждни и високопроизводителни процеси за генотипиране, способни да анализират едновременно стотици хиляди еднонуклеотидни полиморфизми (SNP).

Ние вярваме, че качеството е най-важната характеристика на съвременното поле за генотипиране и затова използваме един от най-големите доставчици за микрочипове – Illumina. Освен това, за да гарантираме предоставянето на най-точната възможна информация, процесът се извършва в международно сертифицирана лаборатория.

Разгръщането на „книгата на живота“, която е нашето ДНК, ни позволява да надникнем в човешката история, да усетим настоящето и да погледнем към бъдещето. Генотипирането на еднонуклеотидни полиморфизми и провеждането на големи геномни асоциативни проучвания (GWAS), което сравнява често срещани генетични варианти в голям брой засегнати индивиди с тези в незасегнатите контролни групи, създават възможности за създаването на индивидуални генетични профили.

Знанието е сила. То е това, което Ви помага при вземането на решения. Идеята на генетичните ни тестове е да се насърчи информираността относно генетичните заболявания, като едновременно с това даваме шанс на потребителите да изградят здравословен начин на живот.

Известно е, че генетичните вариации в нашата ДНК могат да окажат влияние върху вероятността от развитие на определено състояние. Ние целим да помогнем на нашите потребители да разберат какъв е този риск и как биха могли да го контролират.

Ние, от LifeGenomix, Ви даваме възможност да получите достъп до генетичната си информация – картата, с чиято помощ бихте могли да разберете кои са нещата, които можете да направите, за да бъдете по-здрави. Какво по-мощно от това?

Избери подходящ тест

Напред