Макар научните изследвания са нещо изключително сериозно, учените (дори и нобеловите лауреати) също обичат да се забавляват от време на време и генетиците не правят изключение. Възможно е да сте чували за т. нар. ген на „махмурлука“, свързан с толерантността към алкохола, но чували ли сте за гените на Хелоуин?

През 1995г. Нобеловата награда за медицина и физиология е присъдена на Кристиян Нюлсен-Волхард и Ерик Вайсхаус за работата им върху гените, отговорни за развитието на плодовите мухи. В хода на проучването те идентифицират ​​клъстер от гени, който е би бил смъртоносен, ако мутира. От там дошло и наименованието гените на „Хелоуин“.

Клъстерът включва гени, кодиращи ензими, известни като цитохром Р450, които се наблюдават и при хората и участват в контрола на стероидни хормони. Ето кои са те:

  1. „Обезглавеният“ ген

Ензимът, кодиран от ген CYP302A1, добавя хидроксилна група към кетотриол, за да образува 2-деоксиекдизон. При плодовите мухи, които имат мутирала форма на този ген се наблюдават сериозни дефекти, сред които инволюция на главата (или казано по-просто липса на развитие на главата), както и анормално развитие на червата.

 

 

  1. Генът „Фантом“

Фантомният ген или CYP306A1 се свързва със силна експресия на ензима, кодиран от този ген, е ограничен до клетките на проторакалната жлеза на пръстеновидната жлеза на ларвата на дрозофилата. Той претърпява драматични промени в експресията тук, а също и в възрастния яйчник и ембрионалния епидермис

 

  1. Генът „Сянка“

Ензимът, кодиран от гена CYP315A1, превръща 2-деоксиекдизон в екдизон, което в крайна сметка води до биосинтеза на кутикулата на плодовата муха.

 

  1. „Призрачният“ ген

CYP307A1 се експресира предимно в клетките на проторакалната жлеза на пръстеновидната жлеза по време на ларвните стадии. Както CYP307A1, така и вторият ген на Хелоуин CYP307B1 се свързват със серия от хипотетични реакции, които накрая водят до окисляване на 7-дехидрохолстерол до дикетол.