На 19 март отбелязваме Световния ден на съня. Липсата на здрав и качествен сън може да стане причина за редица сериозни заболявания като хипертония, диабет, затлъстяване и т.н. Последствията от безсънието могат да са много и много сериозни във времето. Първите „жертви“ на нашето безсъние често са състоянието на кожата и физическото ни представяне (липса на тонус, енергия и сила да извършваме различните физически дейности). Затова е добре да предприемем навременни мерки.

Безсънието и гените – има ли връзка?

И докато за повече от нас спането (проблемно или не) е естествен процес, то сънят като проблем отдавна е в полезрението на науката. Наред с всички сложни процеси в организма, свързани със съня и различните фактори, оказващи влияния, гените също имат роля в безсънието.

Скорошно изследване показва, че безсънието може да бъде генетично обусловено в 58% от случаите, анализирани в изследване на University of the Basque Country през 2017 г. Резултатите ясно показват, че генетичният фактор е равностоен на физични и психични фактори, водещи до безсъние.

От идентифицираните гени, свързани с регулацията на съня, вниманието на изследователите вило привлечено от генетичните варианти CRY 1 и CRY 2 (отговарящи за нуждата от сън), както и вариант ABCC9, свързан с потребността на някои индивиди от значително по-малко сън. Така учените стигат до извода, че промените, довели до нарушаване на функциите на съответните гени са в основата на безсънието.

 

Как да се справим с негативното влияние на безсънието?

На първо място важно да изясним причините за нашето безсъние, за които вече стана ясно може да имат общо и с гените. За да сме сигурни в това е препоръчително да направим ДНК тест, който да включва в тестваните генетични варианти такива, които се свързват с качеството на съдя. Тестовете LifeSkin и LifeFitness включват анализ на качеството на съня като ключов фактор за доброто състояние на кожата и пълноценната физическа активност. Тестовете от линията LifeGenomix дават цялостна информация за състоянието на организма и неговите индивидуални потребности. Така можете да изградите персонализиран режим за хранене, спорт или грижа за кожата за цял живот. Разберете всички за LifeGenomix и изберете най-подходящия за себе си ДНК тест ТУК.